Հայաստանի 5-րդ Միջազգային Բժշկական Համագումարին կից «Բժշկական գենետիկա և անհատականացված (գենոմային) բժշկություն»

03, հուլիս, 2019 Սատելիտային սիմպոզիում

15.00 -15.30:  Գրանցում

15.30 – 16.00: Ողջույնի խոսք -Թամարա Ֆադեյի Սարգսյան -, 

Հազվադեպ հիվանդությունների գենետիկական ախտորոշումը Հայաստանում

16.00 – 16.20: Դավիթ Բաբիկյան – «Նեյրոգենետիկա. Կարիոտիպից մինչև ամբողջ էկզոմի հետազոտություններ»

16.20 – 16.40: Քրիստինե Հովհաննեսյան – «Նյարդամկանային հիվանդությունների հեռանկարները Հայաստանում»

16.40 – 17.00: Աննա Հովհաննիսյան - «Մարկերային քրոմոսոմները որպես հազվադեպ հիվանդությունների պատճառ»

17.00-  17.20:         Սուրճի ընդմիջում

Բիոբանկ և անհատականացված բժշկություն

17.20-17.50 Կարինե Սարգսյան (Ավստրիա) – « Բիոմարկերների ուսումնասիրությունը աղիների քաղցկեղի և այլ ուռուցքային հիվանդությունների ժամանակ»

17.50 – 18.10: Նելլա Պողոսյան (Մոսկվա) -«Հազվադեպ հիվանդությունների դեպքում պացիենտական  կազմակերպության փորձ»

18.10-18.40:    Հազվադեպ հիվանդություններ, կլոր սեղան

18.40 – 19.00  – Քննարկում և ամփոփում

Գիտաժողովը տեղի կունենա` Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնում

Աբովյան փ., շ 34/3, 001, Երևան, Հայաստան

Մասնակիցներին հանձնվելու են մասնակցության հավաստագրեր, որոնք տրամադրելու են Շ.Մ.Զ. կրեդիտներ