«Պարբերական հիվանդության գենետիկա, բժշկական գենետիկա և անհատականացված (գենոմային) բժշկություն»

07, հուլիս, 2019
Սատելիտային սիմպոզիում
 
10.00 -10.30:  Գրանցում

10.30 – 11.00: Ողջույնի խոսք  -Թամարա Ֆադեյի Սարգսյան   

Պարբերական հիվանդության գենետիկա

11.00 – 11.40: Էլդադ Բեն-Շետրիտ (Իսրայել) -“Պարբերական հիվանդություն – 30 տարվա գիտական և կլինիկական փորձը”

11.40-  12.00:         Սուրճի ընդմիջում

Բժշկական գենետիկա և անհատականացված (գենոմային բժշկություն)
 
12.00-12.40 Յակով Բերկուն (Իսրայել) – «Պարբերական հիվանդություն և այլ աուտոբորբոքային համախտանիշներ»

12.40 – 13.20  Մայք-Մխիթար Մուրադիան (ԱՄՆ) –«ՊՀ ամբողջական կլինիկական և գենետիկական նկարագիրը»
    
13.20-14.30:             Ճաշ

14.30-15.10    Ալան Հովնանյան (Ֆրանսիա) -«Մաշկային հիվանդությունների գենետիկան»
 
15.10–15.50  Անդոնի Ուրտիզբերեա (Ֆրանսիա) - «Միոլոգիա: Նյարդամկանային հիվանդություններ՝ ՄԴ /մկանային դիստրոֆիա/ և ՍՄԱ /նյարդամկանային ատրոֆիա/ բուժումը, կլինիկական փորձարկումները»

15.50-16.10:             Սուրճի ընդմիջում

16.10-17.40  Խաչիկ Սայադյան (Ռուսաստան)- «Կոգնիտիվ հիվանդությունների կլինիկական և լաբորատոր, գենետիկական և իմունոլոգիական ախտորոշում»

17.40-18.00 – Քննարկում և ամփոփում

18.15-22.00: Հրավիրված մասնակիցների ընդունելության արարողակարգ

Գիտաժողովը տեղի կունենա Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն Հասցե. փող. Ահարոնյան, 6:  

Մասնակիցներին հանձնվելու են մասնակցության հավաստագրեր, որոնք տրամադրելու են Շ.Մ.Զ. կրեդիտներ